fbpx

Systemy wzmacniania budynków wielkopłytowych

Systemy

Dlaczego należy wzmacniać budynki wielkopłytowe

Na rynku jest wiele dostępnych systemów do wzmacniania budynków wielkopłytowych. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie jakie są dostępne na rynku systemy do wzmaniania budynków z wielkiej płyty, czym się kierować dokonując wyboru oraz czego oczekiwać od dostawcy czy wykonawcy aby oprócz rzetelności wykonania, pełnej dokumentacji technicznej inwestycja ta przyniosła zamierzony efekt – czyli przedłużenia możliwości użytkowania budynków na wiele, wiele lat.

Kotwy mają zastosowanie na budynkach wykonanych w technologii tzw. wielkiej płyty czyli budynki które posiadające warstwę fakturową.

Kiedy należy wzmacniać budynki wielkopłytowe:

Ocieplenie płyt osłonowych przez docieplenie

więcej

Trwałość ocieplenia zależy głównie od stabilności podłoża, a  w przypadku zewnętrznych płyt

warstwowych od zamocowania warstwy elewacyjnej do warstwy konstrukcyjnej. Nałożenie warstwy ocieplenia na uszkodzone płyty może doprowadzić do pęknięć nowej warstwy elewacji, dodatkowych przemieszczeń już uszkodzonych płyt, wybrzuszeń, odspojeń tynku  co w efekcie narazi nas na wykonanie dodatkowych ekspertyz (nie wiadomo w jakim stanie jest warstwa elewacyjna pod dociepleniem), a w konsekwencji przyspieszony remont. W takim przypadku koszty te wzrosną o dodatkowe ustawienie rusztowań, odkrywki które będą wykonywane poprzez nowo założone ocieplenie oraz koszty wzmocnienia, uzupełnienia elewacji oraz malowania.

Dodatkowe obciążenie ociepleniem budynków już wcześniej ocieplonych czyli system na system

więcej

Jeżeli mamy już docieplone budynki trudniej nam jest ocenić stan płyty i nawet jeżeli dzisiaj nie widać pęknięć na elewacji co oznaczałoby że płyta nie przemieszczała się to kolejne docieplenie może tą sytuację całkowicie zmienić.

Wady konstrukcyjne prefabrykowanych płyt warstwowych

więcej

ITB sprawdził 350 płyt ściennych w 31 blokach zbudowanych w różnych miastach. Okazało się, że aż 90ciu procentach wieszaków, łączących płytę wewnętrzną z elewacyjną stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  • Brak wieszaków kotwiących;
  • Jeden pręt kotwiący zamiast dwóch projektowanych;
  • Zmiana średnicy pręta kotwiącego;
  • Brak bezpośredniego krzyżowania wieszaków i prętów kotwiących;
  • Ukośne ułożenie prętów kotwiących
  • Uszkodzenia systemów wieszakowych w wyniku złego montażu, korozji itp.
  • Spękane płyty osłonowe
  • Zmieniający się klimat coraz silniejsze wiatry huragany,
  • Tereny tąpnięć wywołanych przez szkody górnicze
  • Starzenie się budynków, jeśli nawet na dzień dzisiejszy nie ma widocznych uszkodzeń budynku mając na uwadze przedłużenie jego żywotności powinniśmy go wzmocnić

Wzmocnienie ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz czasu użytkowania takich budynków ( w naszym kraju było już kilka przypadków osunięcia się płyty fakturowej), przedłużenie ich żywotności oraz zapobieganie uszkodzeniom ocieplenia budynku

Rodzaje kotew do wzmacniania budynków wielkopłytowych  – wybór rozwiązania

Kotwienie chemiczne czy mechaniczne ?

Na rynku dostępne są mechaniczne oraz chemiczne systemy kotwienia. Funkcje zabezpieczająca najlepiej pełnią kotwy chemiczne, czyli zestaw systemowy zawierający profilowany element metalowy w klasie  A4 oraz chemicznie wiążąca go w otworze masa klejąca (czynna powierzchniowo o właściwościach silnie adhezyjnych).

W warunkach roboczych funkcje kotwy pełni żywica zmieniająca chemicznie swoja strukturę (utwardza się). Zastosowanie kotwy wklejanej a nie mechanicznej eliminuje powstanie dodatkowych niebezpiecznych naprężeń w słabym podłożu.

 

Wiercenie otworów pod kotwy w technologii udarowej czy diamentowej ?

Wiercenie otworów udarem pneumatycznym jest uciążliwe dla mieszkańców, brak możliwości precyzyjnego wiercenia powoduje przypadki przebić do mieszkań oraz  dodatkowe uszkodzenia warstwy fakturowej powstające podczas montażu. Lepszym rozwiązaniem jest technologia diamentowa rozwiązanie to ogranicza do minimum zniszczenia zarówno na zewnątrz budynku jak i wewnątrz lokali mieszkaniowych podczas  procesu wzmacniania

Jaki łącznik zastosować najlepiej ? Najważniejsze cechy.

Łącznik powinien być wykonany w klasie stali A4 (odporny na korozję, gwarantuje niezmienność swoich parametrów przez minimum 50 lat).

Należy zwrócić uwagę na parametry łącznika na wyrywanie z podłoża. Dzięki wysokim obciążeniom jakie przenosi łącznik nie tylko zmniejszymy ilość łączników a tym samym ilość wierceń które w znacznym stopniu naruszają warstwę fakturową ale zwiększymy znacząco bezpieczeństwo. Należy pamiętać aby wiercenie w płytach warstwowych ograniczyć do minimum, mniejsza ilość wywierconych otworów oznacza mniejszą degradację podłoża, mniejszą ingerencję w obiekt.

Typy rozwiązań systemowych dostępnych na rynku

System wieszakowy COPY ECO – odwzorowuje pierwotny system wieszaków co jest jego zaletą. Na jeden punkt zamocowania stosujemy dwa łączniki o średnicy M12 , pierwszy krótki łącznik montowany prostopadle drugi dłuższy pod kątem 30 °. Do wywierconych otworów wprowadzamy siatkę umożliwiającą precyzyjne dozowanie żywicy , wypełniamy otwory żywicą i wkładamy łączniki, po utwardzeniu się żywicy dokręcamy nakrętki na łącznikach odpowiednim momentem dokręcającym.

 

Dwa łączniki na jedno zamocowanie to podwójna ilość wierceń w stosunku do innych systemów. Jeden z łączników musi być zamontowany pod kątem 30 ° co powoduje dość duże utrudnienie dla wykonawców. W praktyce każdy z tych łączników jest wbudowany pod innym kątem.  Brak  prawidłowego kąta

montażu łącznika powoduje że długi łącznik nie jest zakotwiony odpowiednio w warstwie nośnej a zmniejszenie kąta wiercenia spowoduje przewiert do mieszkania.

W efekcie łącznik zakotwione zbyt płytko nie spełniają swojego przeznaczenia.

System mechaniczny – WSS

Kotwy w systemie WSS należy montować w parach na każdej płycie osadzamy minimum jedną parę kotew osadzone względem siebie pod kątem 90°.Otwór pod łącznik wiercony jest dwoma średnicami wiertła w warstwie nośnej średnicą 24 mm natomiast w warstwie fakturowej rozwiercamy otwór do średnicy 30mm. Do wywierconego otworu wprowadzamy trzpień oraz tuleję mimośrodową. Obracając tuleję względem osi podłużnej trzpienia powodujemy zakleszczenie trzpienia w warstwie nośnej i tulei w warstwie osłonowej. Następnie mocujemy skośnie w stosunku do osi trzpienia wiercąc kolejny niewielki otwór kołek stalowy zabezpieczający przed obróceniem się tulei względem trzpienia.

 

Z doświadczenia widać że przeprowadzenie montażu we właściwy sposób jest dość trudny dla wykonawców ( zdjęcie ) Łączniki montowane są względem siebie pod kątem 90°, dwie średnice wiercenia, mniejsza średnica w warstwie nośnej większa w fakturowej. Kotwa powinna być zlicowana ze ścianą budynku. Każdy centymetr kotwy który wystaje nad powierzchnię oznacza dokładnie tyle samo płytsze zakotwienie w warstwie nośnej i automatycznie jej niższą wytrzymałość. Kotwienie wykonane w taki sposób nie przyniesie pożądanego rezultatu.

Brak możliwości weryfikacji nośności zamocowania. Po zakotwieniu nie możemy sprawdzić nośności kotwy.

System chemiczny  TRUTEK TCM

Prawidłowe przeprowadzenie wzmocnienia ściany warstwowej polega na wywierceniu jedną średnicą wiertła otworu  przechodzącego przez warstwę fakturową, warstwę izolacyjną i przez warstwę nośną płyty na pewnym odcinku jej grubości. W tej technologii mamy do wyboru sposób wiercenia otworów w technice diamentowej bądź udarowej. Do wywierconych otworów wprowadzamy siatkę której zadaniem jest umożliwienie precyzyjnego dozowania żywicy. W otworach osadzamy pręty kotwiące w klasie stali A4, po utwardzeniu się żywicy dokręcamy nakrętki na łącznikach odpowiednim momentem dokręcającym.
Wadą tego systemu jest brak możliwości kotwienia w ujemnych temperaturach, ale docieplanie budynku również nie jest możliwe a prace renowacyjne są na ogół wstrzymane w okresie zimowym. Szybkość i łatwość wykonania bezbłędnie każdego zamocowania sprawia że inwestor może być pewny że kotwienie budynku przyniosło zamierzony rezultat. Po wykonaniu zamocowania możliwe jest sprawdzenie nośności kotwy używając specjalistycznego urządzenia. Test nośności daje nam realne sprawdzenie czy zamocowana kotwa przenosi obciążenia zgodnie z projektem.

Co  powinna zawierać oferta systemodawcy?

Ważnym aspektem przy wyborze systemu jest również wybór oferenta czyli systemodawcy.  Kotwa którą zamierzamy wbudować powinna mieć ważną aprobatę techniczną ITB na kotwę przeznaczoną do wzmacniania budynków wielkopłytowych.

Ważne do wzmacniania budynków,  jest wiele systemów oferowanych do tego typu prac  z aprobatami nie przeznaczonymi do tego typu budownictwa którego płyty wykonane są z bardzo niskiego jakości betonu w klasie C12/15. Wielu oferentów na rynku prowadzi szereg działań wspierających prawidłowe wykonanie prac takich jak:

– Prowadzenie nadzoru nad każdym etapem kotwienia budynków.

– Szkolenia dla wykonawców którzy przeprowadzają wzmacnianie budynku.

– Weryfikacje nośności na losowo wybranych kotwach zamocowanych na budynku.

– Możliwość wykonania projektu wzmocnienia budynku.

– Przekazanie pełnej dokumentacji po wzmocnieniu (deklaracja zgodności, , raport z odbioru kotwienia).

– Gwarancję na wbudowany system kotwienia

Budynki zbudowane z wielkiej płyty należy wzmacniać w celu przedłużenia ich eksploatacji oraz ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania w kolejnych latach. Ważne jest aby dokonać właściwego doboru systemu kotwienia. Wady i zalety każdego z nich mają wpływ na jakość i pewność zamocowania. Należy zwrócić uwagę nie tylko na proponowany przez dostawcę system kotwienia, ale również na usługi dodatkowe gwarantujące że wykonana inwestycja wzmocnienia budynku przyniesie zamierzone rezultaty.